Propipe

Propipe är ett konsultbolag fokuserat på rörkonstruktioner. Sedan 1993 har vi försett projekt och ritkontor inom kemi-, raffinaderi- och petroleumindustrin med erfarna konstruktörer och delprojektledare.

 

Vårt kontor är beläget i Stenungsund, men ni finner oss oftast ute hos våra kunder. Preem, Perstorp, EKA Chemicals, Akzo Nobel, Ineos, Shell, SP1 , BPP, Jacobs, EON, Göteborgenergi, Borealis Kracker och Polyeten är några exempel på företag vi arbetar med.

Propipe AB är ett stabilt företag och har erhållit AAA rating från Dun&Bradstreet i 9 år. Vi är även medlemmar i Alecta och Svenskt Näringsliv.

Propipes styrelse har sitt säte i Stenungsund, och företagets organisationsnr är 556463-2239.

Copyright © 2013 Propipe AB