Välkommen!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rätt ledning för ditt projekt

Propipe är ett konsultbolag fokuserat på industrisupport med inriktning på rör och mekanik. Sedan 1993 har vi försett projekt- och ritkontor inom kemi-, raffinaderi- och petroleumindustrin med erfarna konstruktörer och projektledare.

Specialiteter

Vår främsta expertis ligger inom områden som konstruktion, planering, hållfasthetsberäkning, kostnadsberäkning, projektledning, montageledning, stoppstyrning, projektadministration.